Skinn- og pelsduodjifaget

Programområdekode: DHSPD3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Design og håndverk

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålSkinn- og pelsduodjifaget
NynorskSkinn- og pelsduodjifaget
DavvisámegiellaNáhkke- ja guolganáhkkeduodjefága
EnglishLeather and Fur Duodji