Dataelektronikerfaget (DAT4002)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Fagprøve + skriftlig Fagprøve + skriftlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2009

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Skriftlig eksamen på Vg3 i henhold til Forskrift til opplæringsloven § 3-52, 1. ledd.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Dataelektronikerfaget
Nynorsk Dataelektronikarfaget
Nordsamisk Dáhtaelektronihkarfága
Engelsk Computer Electronics
Fagkode:

DAT4002 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!