Læreplan i CNC-maskineringsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (CNC3-01)

Etter Vg3

Produksjonsteknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge arbeidet i tråd med tegningsgrunnlag og prosedyrer
 • velge og bruke verneutstyr i tråd med arbeidsoppgave
 • velge og bruke materialer i tråd med arbeidsoppgave og gjøre rede for materialegenskapene
 • velge, klargjøre og bruke CNC-maskiner og utstyr tilpasset produksjonsoppgaven
 • velge og bruke måleverktøy til arbeidsoppgaven
 • forstå toleranser etter tegninger og standarder
 • programmere CNC-maskiner i tråd med tegningene og arbeidsoppgaven
 • simulere, feilsøke, justere og optimalisere programmer
 • spenne opp arbeidsstykke i tråd med prosedyrer og sikkerhetsrutiner
 • velge skjæreverktøy og skjæredata i samsvar med arbeidsoppgave
 • overvåke produksjon, tolke feilmeldinger og utføre feilretting
 • utføre målinger, vurdere måleresultater og justere programmer i tråd med krav på tegninger
 • vurdere behov for grading av deler og utføre grading
 • gjøre rede for produksjonsprosesser fra emne til ferdig del

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tolke og forklare tegningsgrunnlag
 • sikre CNC-programmer i tråd med prosedyrer
 • registrere avvik og utføre avviksbehandling i tråd med bedriftens kvalitetssystem
 • utføre dimensjons- og kvalitetskontroll på produkter i tråd med tegninger og dokumentere gjennomført arbeidsoppdrag
 • vurdere eget arbeid i tråd med krav til effektivitet og lønnsomhet
 • utføre arbeid i tråd med gjeldende kvalitetssystem og regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre maskinvedlikehold i tråd med prosedyrer
 • drøfte faglige løsninger og foreslå endringer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!