Tekniske krav ved prøver

Her finner du tekniske krav til gjennomføring av prøver.

Båndbredde

Husk at mange elever skal inn på nettet samtidig. Dersom skolen eller kommunen ikke har god nok båndbredde, kan det være lurt å avvikle prøvene over flere dager. Sjekk også om det foregår andre aktiviteter samtidig som krever båndbredde.

Dersom skolens nettverk er delt inn ett administrasjonsnett og ett elevnett, kan det være lurt å sjekke elevnettets faktiske kapasitet på http://nettfart.no/

Tekniske krav

Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet:

Microsoft Windows:

 • Microsoft Edge
 • Chrome

Mac OS:

 • Chrome
 • Safari

Alle oppgavetypene er testet i disse nettleserne. I tråd med nasjonale og internasjonale anbefalinger oppfordrer vi til alltid å bruke siste stabile versjon av nettleseren.

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768.

Nettverksadministratorer anbefales å ha oppdatert sine systemer i god tid før gjennomføringen av nasjonale prøver begynner.

Gå hit for siste versjon av nettleseren:

Firefox: nettleseren har for tiden en feil som gjør at det for noen få brukere ikke er mulig å spille av video eller lyd i prøveavspilleren, hverken i Windows eller på Mac. Vi anbefaler derfor ikke å bruke Firefox under årets gjennomføring av nasjonale prøver.

Nettbrett til nasjonale prøver og kartleggingsprøver

Nasjonale prøver og kartleggingsprøver kan gjennomføres på nettbrett og på Chromebook. Vi anbefaler å bruke eksternt tastatur når man bruker nettbrett. Tegnspråkversjoner av regning må fortsatt gjennomføres på datamaskin.

På nettbrett anbefaler vi nyeste versjon av disse nettleserne:

Android:

 • Nettleser: Chrome

iOS (iPad):

 • Safari (minimum 14, helst versjon 15)
  iOS 16/Safari 16: Apple har utsatt lansering av iOS 16 til oktober, og selv om vi har testet denne versjonen, anbefaler vi ikke å oppgradere før etter gjennomføring av årets nasjonale prøver.
  6. generasjons-iPad-er: Hvis elevene bare får en sort rute når de kommer til en video, kan det hjelpe å trykke på «refresh». Da lastes siden på nytt og stort sett vil videoen da avspilles som den skal.
 • Chrome
  Chrome på iOS: Denne nettleseren har en feil der navigasjonsbaren i prøven ikke dukker opp før man skroller ned eller interagerer med oppgaven. Nettleseren virker ellers, men vi anbefaler bruk av Safari på iPad under årets gjennomføring av nasjonale prøver.

Windows:

 • Nettleser: Microsoft Edge og Chrome

Chrome OS (Chromebook)

 • Nettleser: Chrome

DNS-er til nasjonale prøver og kartleggingsprøver

For å få tilgang til nasjonale prøver må det åpnes opp for følgende DNS-er og portnumre i skolens nettverk:

DNS-er og porter for prøver
DNS-erPort
deltager.eps.udir.no 80 og 443
udir.prod-cdn.gcp.taocloud.org80 og 443
id.udir.no443
eksamen.udir.no | prover.udir.no | elev.udir.no 80 og 443
www.udir.no80 og 443

Disse DNS-ene må være åpne for sertifikatene som brukes:

DNS-er for sertifikatutgivere
DNS-erKommentar
ocsp.digicert.comOppslag mot sertifikatutgivere
ocsp.usertrust.comOppslag mot sertifikatutgivere
ocsp.comodoca.comOppslag mot sertifikatutgivere
crl.comodoca.comOppslag mot sertifikatutgivere
thawte.com Oppslag mot sertifikatutgivere
pki.google.comOppslag mot sertifikatutgivere
crl.geotrust.comOppslag mot sertifikatutgivere
crl.usertrust.comOppslag mot sertifikatutgivere
ocsp.comodoca.com/ocsp.usertrust.com Oppslag mot sertifikatutgivere
crl.comodoca.comOppslag mot sertifikatutgivere
thawte.com Oppslag mot sertifikatutgivere
pki.google.comOppslag mot sertifikatutgivere
ns.ls.no DNS oppslag for *.udir.no
ns2.nextra.no DNS oppslag for *.udir.no

DNS-er for utprøving i nytt eksamen- og prøvesystem

DNS-erPort
deltager.eps.udir.no80 og 443
udir.prod-cdn.gcp.taocloud.org80 og 443

Tekniske spørsmål

Skoler som har tekniske spørsmål, for eksempel om oppmelding av elever, kan kontakte skoleeier. Ved behov for ytterligere hjelp, kan skoleeier kontakte statsforvalteren.