Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Prøver

Prøvene er en viktig del av underveisvurderingen i skolen. De gir informasjon om elevers ferdigheter på ulike nivå og brukes for å følge opp elevers læringsutvikling på individ - og gruppenivå. Vi har flere typer prøver med ulike formål.

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene i lesning, regning, engelsk og digitale ferdigheter skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!