Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2019

Oversikt over endringer

 Oversikt spørsmål og svar fra Vigo (pdf)

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 2018 og nytt skriv 2019)

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene. 

2. Merknader

Under fagmerknader

Endret:

Forsøkshjemmelen er endret fra opplæringsloven § 1-4 til § 1-5. Forsøkshjemmelen er også endret under pkt. 7 om forsøk.

FAM32 Forsøk, jf. oppl. §1-5

 

Brukes for elever som deltar i forsøksordninger.

2. Merknader

Andre vurderingsformer/-uttrykk

Endret:

Vi har tatt inn utrykket IM.

Uttrykk
Ut på dokumentasjon
Føring i datasystem

Ikke møtt

IM

IM

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv.

Endret:

Elever som ikke får standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i

Dersom en elev ikke har fått standpunktkarakter i et fag han eller hun er trukket ut til eksamen i, skal eksamenskarakteren annulleres. Skolen skal sørge for at eksamenskarakteren blir fjernet. Dersom det ikke er ført eksamenskarakter fordi eksamen ble annullert, skal dere likevel føre eksamensform.

10. Mer grunnskoleopplæring

Det er lagt til ekstra tekst om føring av dokumentasjon (i tillegg er teksten endret for å tydeliggjøre).

Formålet med ordningen er å bidra til at den enkelte deltaker har et best mulig utgangspunkt for å begynne på og gjennomføre videregående opplæring.

Retten til mer grunnskoleopplæring gjelder ungdommer som har behov for mer grunnskoleopplæring selv om grunnskolen formelt er fullført (de har allerede fått utstedt et vitnemål fra grunnskolen). Mer grunnskoleopplæring vil si at deltakerne får mulighet til å bedre sin kompetanse i grunnskolefagene og få karakterene dokumentert på grunnskolevitnemålet. Kommunen har ansvar for å skrive ut vitnemål. 

Deltakere som oppfyller vilkårene for mer grunnskoleopplæring skal følge forskriften kapittel 4 om individuell vurdering i grunnskolen særskilt organisert for voksne.

I grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven kapittel 4A skal det ikke gis halvårsvurdering i orden eller i oppførsel. Dere skal heller ikke føre fravær. Direktoratet understreker imidlertid at dersom deltakeren har stort fravær, kan det føre til at læreren ikke har grunnlag for vurdering. Det innebærer at deltakerens fravær likevel kan få betydning.

Når dere skal føre nye karakterer, skal dere føre de på grunnskolevitnemålet som de har fra før. Beste karakter oppnådd i faget påføres vitnemålet. Det kan være deltakere i ordningen som allerede oppfyller kravet til eksamen (en skriftlig sentralt gitt eksamen og en lokalt gitt muntlig eksamen). Dersom det fremgår av læreplanen for faget at deltakeren skal trekkes ut til eksamen, skal deltakeren likevel være med i trekket. Det gjelder også dersom deltakeren allerede har bestått eksamen i faget. Også her skal beste karakter påføres vitnemålet. Dersom deltakeren ikke forbedrer karakteren i et fag, blir deltakeren stående med den opprinnelig karakteren på vitnemålet.

Eldre retningslinjer 

Her kan du laste ned utgåtte retningslinjer som pdf.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!