Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2021

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2021 

Innledningen

Endret:

Det er gjort endringer i datoene. Som følge av revisjon av forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering har alle bestemmelsene i kapitlet fått ny nummerering. Føringsskrivet er oppdatert i henhold til dette.

 

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv.

Uttrykket «Deltatt» er fjernet som følge av at det ikke lenger står i forskriften kapittel 3.

Andre vurderingsformer/-uttrykk

VurderingsuttrykkUt på dokumentasjonFøring i datasystem
Fritatt Fritatt F
Ikke vurderingsgrunnlag IV IV
Godkjent* Godkjent GK
Ikke møtt IM IM

*Gjelder voksne (pkt. 11)

Forskrift til opplæringsloven § 3-5.


Nærmere om valgfag

Som følge av fagfornyelsen, har vi lagt inn nye eksempler om valgfag med nye koder og navn på valgfag.

Oversikt over valgfagskoder i LK06 og LK20

Elever som har valgt ulike valgfag alle tre årBilde av vitnemål med ulike valgfag alle tre årElever som har hatt ett valgfag alle åreneBilde av vitnemål med samme valgfag alle tre årElever som har hatt samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av åreneBilde av vitnemål med samme valgfag i to av årene, og et annet valgfag ett av årene

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!