Overordna del
Om overordna del

Overordna del – verdiar og prinsipp for grunnopplæringa er ein del av læreplanverket, og han er fastsett ved kongeleg resolusjon 1. september 2017 med heimel i opplæringslova § 1-5.