Overordna del
Undervisning og tilpassa opplæring

Skolen skal leggje til rette for læring for alle elevar og stimulere motivasjonen, lærelysta og trua på eiga meistring hos den enkelte.