Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig (SAS1153)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktNei Nei
Trekkordning for eksamenTrekkfagObligatorisk
Eksamensform for fagkodenMuntligMuntlig
VurderingsuttrykkTallTall
Eksamensordning for faget på trinnetSkriftlig og/eller muntligSkriftlig og muntlig

Administrativt

Først undervist Høst 2013
Sist undervist Vår 2021
Første eksamen Vår 2014
Siste eksamen Høst 2022
Eksamen blir utarbeidetLokal
Eksamen blir sensurertLokal

Fagets navn på ulike språk

EngelskLule Sami2 as 2nd lang., or
NynorskSamisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram, munnleg
BokmålSamisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
NordsamiskSámegiella nubbingiellan, sámegiella 2, julevsámegiella, njálmmálaš

Utgått fagkode

Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig (SAS1153)