Murer- og flisleggerfaget, skriftlig (MFF3103)

Eksamen og vurdering

VurderingsformFor eleverFor privatister
Fagkoden har standpunktNei Nei
Trekkordning for eksamenObligatoriskObligatorisk
Eksamensform for fagkodenSkriftligSkriftlig
VurderingsuttrykkTallTall
Eksamensordning for faget på trinnetSvenneprøve + skriftligSvenneprøve + skriftlig

Administrativt

Første eksamen Vår 2023
Eksamen blir utarbeidetSentral
Eksamen blir sensurertLokal

Fagets navn på ulike språk

NynorskMurar- og flisleggjarfaget, skriftleg
BokmålMurer- og flisleggerfaget, skriftlig

Fagkode

Murer- og flisleggerfaget, skriftlig (MFF3103)

Denne fagkoden erstatter