Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig (NOR1214)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Første eksamen: Vår 2009

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2020

Omfang
Årstimer 103 timer
Påført vitnemål 103 timer

Merknader

For elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk, kombinert med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål. Omfang vitnemål for kryssløp o.l

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
Nynorsk Norsk for elevar med samisk/finsk som andrespråk, vg1 studieførebuande utdanningsprogram, skriftleg
Nordsamisk Dárogiella čálalaš
Engelsk Norwegian, written

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!