Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig (NOR1207)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Høst 2013

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2013

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Fram til våren 2013 ble det gitt standpunktkarakter også i muntlig for yrkesfag. Fra høst 2013 skal yrkesfag ha kun en standpunktkarakter i norsk. Muntligkoden NOR1207 erstattes av NOR1219 som ikke har standpunktvurdering.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
Nynorsk Norsk, vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram, munnleg
Nordsamisk Dárogiella, njálmmálaš
Engelsk Norwegian, oral

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!