Musikk 10. årstrinn (MUS0010)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja

Først undervist: Høst 2007

Omfang
Årstimer 83 timer
Påført vitnemål 368 timer

Merknader

Omfang: Totalt 83 årstimer fra 8. - 10. årstrinn.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Musikk 10. årstrinn
Nynorsk Musikk 10. årssteg
Nordsamisk Musihkka
Engelsk Music
Fagkode:

MUS0010 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i musikk (MUS1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!