Islandsk I, muntlig (FSP6088)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2014

Først undervist: Høst 2013

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Islandsk I, muntlig
Nynorsk Islandsk I, munnleg
Nordsamisk Islánddagiella I, njálmmálaš
Engelsk Icelandic I, oral
Fagkode:

FSP6088 (gjeldende)

Erstattes av fag
FSP6510 - Islandsk I, muntlig

Erstatter fag
FSP5264 - Islandsk I, muntlig

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!