Koreansk II, muntlig (FSP5853)

Utgått
Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2012

Siste eksamen: Høst 2021

Først undervist: Høst 2011

Sist undervist: Vår 2021

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Koden gjelder fra vår 2012, og språket er da ikke lenger unntatt fra muntlig eksamen.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Koreansk II, muntlig
Nynorsk Koreansk II, munnleg
Nordsamisk Koreánagiella II, njálmmálaš
Engelsk Korean II, oral
Fagkode:

FSP5853 (utgått)

Erstattes av fag
FSP6303 - Koreansk II, muntlig

Erstatter fag
FSP5649 - Koreansk II, muntlig

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!