Koreansk II (FSP5849)

Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Vår 2012

Høst 2011

sentralt sentralt
112 timer
225 timer

Koden gjelder fra vår 2012, og språket er da ikke lenger unntatt fra muntlig eksamen.

Bokmål Koreansk II
Nynorsk Koreansk II
Nordsamisk Koreánagiella II
Engelsk Korean II

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!