Dari I+II (FSP5834)

Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden

Vår 2012

Høst 2011

sentralt sentralt
140 timer
365 timer

Koden gjelder fra vår 2012, og språket er da ikke lenger unntatt fra muntlig eksamen. Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. Ordningen er kun for elever som har en standpunktkarakter i I+II og som ønsker å forbedre karakterene.

Bokmål Dari I+II
Nynorsk Dari I+II
Nordsamisk Darigiella I+II
Engelsk Dari I+II

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!