Oromo I (FSP5678)

Eksamen og vurdering For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Første eksamen: Høst 2009

Siste eksamen: Høst 2012

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Påført vitnemål 225 timer

Merknader

I eksamensplan for gjeldende skoleår framgår det om det blir avholdt eksamen i faget Høsten 2011 og høsten 2012 er siste mulighet til å ta eksamen i språket etter en privatistordning der det ikke kreves muntlig eksamen. Språket er foreløpig ikke videreført som eksamens-/opplæringsspråk etter høst 2012. Utdanningsdirektoratet vurderer fortløpende hvilke språk som det skal kunne gis eksamen/opplæring i og vil varsle nye språk i god tid før innføring.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Oromo I
Nynorsk Oromo I
Nordsamisk Oromogiella I
Engelsk Oromo I
Fagkode:

FSP5678 (gjeldende)

Erstattes av fag
FSP5990 - Oromo I

Erstatter fag
FSP5182 - Aofan-Oromo I

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!