Estisk I+II, 1. år (FSP5556)

Utgått
Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2007

Sist undervist: Vår 2012

Omfang
Årstimer 113 timer
Påført vitnemål 113 timer

Merknader

Høsten 2011 og høsten 2012 er siste mulighet til å ta eksamen i språket etter en privatistordning der det ikke kreves muntlig eksamen. Språket er foreløpig ikke videreført som eksamens-/opplæringsspråk etter høst 2012. Utdanningsdirektoratet vurderer fortløpende hvilke språk som det skal kunne gis eksamen/opplæring i og vil varsle nye språk i god tid før innføring.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Estisk I+II, 1. år
Nynorsk Estisk I+II, 1. år
Nordsamisk Esttegiella I+II, 1. jahki
Engelsk Estonian I+II, 1st year
Fagkode:

FSP5556 (utgått)

Erstattes av fag
FSP5940 - Estisk I+II, 1. år

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!