Estisk I (FSP5552)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Høst 2008

Siste eksamen: Høst 2012

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2012

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 112 timer
Påført vitnemål 225 timer

Merknader

Høsten 2011 og høsten 2012 er siste mulighet til å ta eksamen i språket etter en privatistordning der det ikke kreves muntlig eksamen. Språket er foreløpig ikke videreført som eksamens-/opplæringsspråk etter høst 2012. Utdanningsdirektoratet vurderer fortløpende hvilke språk som det skal kunne gis eksamen/opplæring i og vil varsle nye språk i god tid før innføring.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Estisk I
Nynorsk Estisk I
Nordsamisk Esttegiella I
Engelsk Estonian I
Fagkode:

FSP5552 (gjeldende)

Erstattes av fag
FSP5936 - Estisk I

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!