Tyrkisk I+II (FSP5116)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Høst 2011

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2011

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 365 timer

Merknader

Høst 2011 er siste mulighet til å ta eksamen i språket etter en privatistordning der det ikke kreves muntlig eksamen. Fra og med våren 2012 får faget ny fagkode, og privatister må ta både muntlig og skriftlig eksamen i faget.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Tyrkisk I+II
Nynorsk Tyrkisk I+II
Nordsamisk Durkkagiella I+II
Engelsk Turkish I+II
Fagkode:

FSP5116 (gjeldende)

Erstattes av fag
FSP5906 - Tyrkisk I+II

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!