Persisk II (FSP5077)

Utgått
Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2008

Siste eksamen: Høst 2011

Først undervist: Høst 2007

Sist undervist: Vår 2011

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 112 timer
Påført vitnemål 225 timer

Merknader

Høst 2011 er siste mulighet til å ta eksamen i språket etter en privatistordning der det ikke kreves muntlig eksamen. Fra og med våren 2012 får faget ny fagkode, og privatister må ta både muntlig og skriftlig eksamen i faget.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Persisk II
Nynorsk Persisk II
Nordsamisk Persiagiella II
Engelsk Persian II
Fagkode:

FSP5077 (utgått)

Erstattes av fag
FSP5867 - Persisk II

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!