Kurdisk (sorani) I, 10. årstrinn (FSP0075)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja

Første eksamen: Vår 2009

Først undervist: Høst 2008

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 227 timer
Påført vitnemål 227 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Kurdisk (sorani) I, 10. årstrinn
Nynorsk Kurdisk (sorani) I, 10. årssteg
Nordsamisk Kurdagiella (sorani) I
Engelsk Kurdish (Sorani)
Fagkode:

FSP0075 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!