Aofan-Oromo I, 8. årstrinn (FSP0016)

Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2006

Sist undervist: Vår 2018

Merknader

Aofan-Oromo erstattes av Oromo på grunnskolen fra høsten 2018, slik at sammenhengen med faget på videregående blir tydelig. Tilsvarende endring i navn på språket ble gjennomført på videregående nivå i 2009. Kodene for Aofan-Oromo benyttes ut skoleåret 2017/2018. Fra høsten 2018 benyttes kodene for Oromo, også for NUS- og forbedringseksamen.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Aofan-Oromo I, 8. årstrinn
Nynorsk Aofan-Oromo I, 8. årssteg
Nordsamisk Aofan-Oromo I
Engelsk Afaan Oromo I
Fagkode:

FSP0016 (gjeldende)

Erstattes av fag
FSP0229 - Oromo nivå I, 8. årstrinn

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!