Heismontørfaget

Programområdekode: ELHEI3----

Varighet: 2,5 År:

Tilhører utdanningsprogram Elektro og datateknologi

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålHeismontørfaget
NynorskHeismontørfaget
DavvisámegiellaVintabiddjifága
EnglishLift Installation