Elenergisystemer (ELE1002)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen Skriftlig og tverrfaglig praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2007

Siste eksamen: Høst 2021

Først undervist: Høst 2006

Sist undervist: Vår 2020

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

Privatister skal i tillegg til skriftlig eksamen innenfor hvert av programområdene opp til en tverrfaglig praktisk eksamen. Tverrfaglig eksamen for privatister endret fra muntlig-praktisk til praktisk etter en forskriftsendring høsten 2018.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Elenergisystemer
Nynorsk Elenergisystem
Nordsamisk Rávdnjeenergiijavuogádagat
Engelsk Electrical Power Systems
Fagkode:

ELE1002 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!