Skinn- og pelsduodjifaget

Programområdekode: DTSPD3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Håndverk, design og produktutvikling

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålSkinn- og pelsduodjifaget
NynorskSkinn- og pelsduodjifaget
DavvisámegiellaNáhkke- ja guolganáhkkeduodjefága
EnglishLeather and Fur Duodji