Aktivitørfaget

Programområdekode: DHAKT3----

Varighet: 2 År:

Tilhører utdanningsprogram Design og håndverk

Læreplaner Vg3 / opplæring i bedrift

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålAktivitørfaget
NynorskAktivitørfaget
DavvisámegiellaAktivitevrafága
EnglishOccupational Therapy