Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (BYG2-02)

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i henhold til gjeldende regelverk og preaksepterte løsninger
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • velge ut, bruke og bearbeide materialer tilpasset arbeidsoppgaver
 • lese og bruke tegninger og beskrivelser
 • bygge komplett, bærende yttervegg
 • bygge og montere et bjelkelag
 • utføre innvendig kledning med plater eller panel
 • utføre tradisjonell veggforskaling
 • kappe, bøye og montere armeringsjern etter bøyeliste og tegning
 • utføre teglsteinsmuring med ulike forbandløsninger til spekking
 • utføre fliselegging på vegg
 • montere forskjellige typer stillas og utføre sikring
 • utføre stropping, anhuking, signalgiving og rigging
 • utføre enkle bygningsarbeider i våtrom
 • velge ut, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • velge ut og bruke måleverktøy til å sette ut høyder og vinkler
 • foreta målinger og beregninger i forbindelse med konstruksjoner
 • følge krav til helse, miljø og sikkerhet
 • dokumentere gjennomført kurs i varmearbeid
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • håndtere avfall og materialer i samsvar med krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!