Programområde for byggteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (BYG2-02)

Bransjelære

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i et samfunnsperspektiv
  • tegne skisser og konstruksjoner i målestokk
  • bruke digitale verktøy til å lage tegninger og foreta beregninger
  • gi eksempler på hvordan avtaleverket regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
  • gjøre rede for saksgang i en enkel byggesak
  • gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet som er relevant for byggteknikk
  • gjøre rede for egenskapene til de vanligste materialene som brukes i byggteknikk

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!