Programområde for avionikerfaget - Læreplan i felles programfag Vg3 (AVI3-01)

Teknisk vedlikehold 2

Teknisk vedlikehold 2

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske bruken av ulike verktøy og måleinstrumenter knyttet til vedlikehold på luftfartøyets avionikksystemer
 • anvende og bruke lover og bestemmelser som gjelder for luftfarten
 • reflektere over ulike menneskelige faktorer som gjør seg gjeldende ved arbeid på luftfartøy
 • anvende flyteknisk engelsk
 • beherske ulike monterings-, demonterings-, inspeksjons-, feilsøkings- og reparasjonsteknikker, hovedsakelig på luftfartøyets avionikksystemer
 • utføre arbeidet på systemene fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk og produsentens tekniske dokumentasjon
 • vurdere eget og andres arbeid som utføres på systemene
 • bruke faglig presist språk om vedlikehold på luftfartøysystemene
 • utføre arbeidet i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetskrav
 • arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • utføre vedlikeholdsarbeid på en bestemt luftfartøytype ut fra dennes egenskaper og konstruksjon

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!