Programområde for avionikerfaget - Læreplan i felles programfag Vg3 (AVI3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I avionikerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i avionikerfaget innebærer å formulere seg presist både på norsk og engelsk i kommunikasjon med kollegaer og fagfolk fra andre fagområder.

Å kunne lese i avionikerfaget innebærer å forstå ulike norsk- og engelskspråklige fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk. Dette inkluderer håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover, forskrifter, arbeidsbeskrivelser, datablader og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

Å kunne regne i avionikerfaget innebærer å utføre beregninger, å ta beslutninger ut fra måleresultater og å forstå flytekniske funksjoner på grunnlag av kjente matematiske formler og uttrykk.

Å kunne bruke digitale verktøy i avionikerfaget innebærer å foreta informasjonssøk og bruke kommunikasjonsprogrammer. Det innebærer også å foreta datautveksling, konfigurering, feilsøking og testing.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!