Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget (AUT4002)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Obligatorisk Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Fagprøve + skriftlig Fagprøve + skriftlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2009

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget
Nynorsk Tverrfagleg eksamen, automatiseringsfaget
Nordsamisk Fágaidrasttideaddji eksámen automatiserenfága
Engelsk Interdisciplinary Examination for Automation
Fagkode:

AUT4002 (gjeldende)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!