Teaterproduksjon fordypning (DRA05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teaterproduksjon fordypning 1

 • utarbeide og realisere sceniske konsepter og uttrykk ved å bruke
  ulike teaterfaglige metoder
 • bruke
  ulike former for teksttilnærming, dramaturgiske innganger og modeller i arbeid med iscenesettelse
 • eksperimentere med sceniske virkemidler og integrere tekniske, scenografiske og audiovisuelle løsninger
 • lede skapende arbeid, ta valg og reflektere
  over hvordan valgene virker inn på arbeidsprosessene i gruppa, produksjonen og publikum i det endelige uttrykket
 • gjøre rede for
  prinsipper for regi og skuespillerteknikk og nyttiggjøre seg disse i kollektivt skapende forestillingsarbeid
 • drøfte
  og prøve ut hvordan teater som ytringsform kan bidra til å belyse samfunnsutfordringer og bidra til bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering