Teaterproduksjon fordypning (DRA05‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter teaterproduksjon fordypning 1

  • utarbeide og realisere sceniske konsepter og uttrykk ved å bruke ulike teaterfaglige metoder
  • bruke ulike former for teksttilnærming, dramaturgiske innganger og modeller i arbeid med iscenesettelse
  • eksperimentere med sceniske virkemidler og integrere tekniske, scenografiske og audiovisuelle løsninger
  • lede skapende arbeid, ta valg og reflektere over hvordan valgene virker inn på arbeidsprosessene i gruppa, produksjonen og publikum i det endelige uttrykket
  • gjøre rede for prinsipper for regi og skuespillerteknikk og nyttiggjøre seg disse i kollektivt skapende forestillingsarbeid
  • drøfte og prøve ut hvordan teater som ytringsform kan bidra til å belyse samfunnsutfordringer og bidra til bærekraftig utvikling

Underveisvurdering

Standpunktvurdering