Læringsmiljøprosjektet - støtte fra eksterne veiledere

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som ønsker direkte støtte og veiledning fra veiledere som kommer ut til kommunen.

Tema og organisering

Barnehagene, skolene og kommunene som er med i prosjektet får veiledning av team satt sammen av fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne skole- og barnehagefolk. I tillegg samles deltakerne til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale fagdager hvert semester. Veiledningen varer i to skoleår. 

Deltakerne jobber med tema som læringsmiljø, forebygging, avdekking og håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse og organisasjonsutvikling.

PP-tjenesten er en aktiv del av prosjektet og deltar sammen med barnehagene og skolene.

Deltakere

Vi organiserer tilbudet i puljer og rekrutterer deltakere sammen med statsforvalteren.

Siden 2013 har vi gjennomført fire puljer i prosjektet.

Pulje 5 startet opp september 2020 med 35 skoler og 18 barnehager

Informasjon til deltakere i pulje 5 (dropbox)

Informasjon til deltakere i pulje 4 (dropbox)

Evaluering av læringsmiljøprosjektet

NTNU har evaluert de tre første puljene av Læringsmiljøprosjektet, og har laget tre rapporter. Rapportene omfatter kvalitative og kvantitative undersøkelser av deltagere i prosjektet, PPT og casestudier i et utvalg kommuner.

Fafo har evaluert de tre ulike kompetansetilbudene som tilbys gjennom Inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

 

Du kan lese mer om læringsmiljøprosjektet hos Læringsmiljøsenteret.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!