Læreplan i samisk visuell kultur - valfritt programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA7-01)

Utgått - Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Samisk visuell kultur

Samiske visuelle uttrykk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjere greie for visuelle uttrykk og objekt frå samisk kultur gjennom tidene og fram til i dag
  • drøfte objekt frå samisk visuell kultur med tanke på tid, rom, stad, symbolbruk, teknikkar, materiale og samanheng med andre objekt
  • skape eigne kreative uttrykk med bakgrunn i kunnskap om den samiske visuelle kulturen, både den historiske kulturen og samtidskulturen

Samisk visuell kultur og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte forholdet mellom samisk visuell kultur og åndelegheit med utgangspunkt i objekt og former i naturen
  • drøfte forholdet mellom samisk visuell kultur og samfunnsutviklinga
  • undersøkje om og vurdere korleis samisk visuell kultur kjem til uttrykk i eit nærmiljø
  • drøfte korleis samisk visuell kultur skil seg frå andre visuelle kulturar
  • gjere greie for bruk og symbolikk i tradisjonelle samiske klede og i nye samiske klesuttrykk
  • gjere greie for etableringa av samiske kunstinstitusjonar i 1970-talet og samisk kunstutvikling

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!