Læreplan i komposittbåtbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KBB3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I komposittbåtbyggerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i komposittbåtbyggerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å beskrive eget arbeid.

Å kunne lese i komposittbåtbyggerfaget innebærer å forstå og bruke faglitteratur. Det innebærer å tolke og bruke arbeidstegninger og brukerveiledninger med skrift, tegn og symboler.

Å kunne regne i komposittbåtbyggerfaget innebærer å beregne areal- og volumenheter, materialforbruk, tidsbruk og kostnader forbundet med produksjonen. Det innebærer også å tegne og beregne enkle konstruksjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i komposittbåtbyggerfaget innebærer å innhente informasjon og bruke relevante programmer og presentasjoner i forbindelse med tegning, produksjon og dokumentasjon av eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!