Nederlandsk II (FSP5984)

Utgått
Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2013

Siste eksamen: Høst 2021

Først undervist: Høst 2012

Sist undervist: Vår 2021

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 112 timer
Påført vitnemål 225 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Nederlandsk II
Nynorsk Nederlandsk II
Nordsamisk Nederlánddagiella II
Engelsk Dutch II
Fagkode:

FSP5984 (utgått)

Erstattes av fag
FSP6452 - Nederlandsk II

Erstatter fag
FSP5365 - Nederlandsk II

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk (FSP1-01)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!