Foreldrebetaling - spesielle aktiviteter og turer

Vi har henvendt oss til Kunnskapsdepartementet med spørsmål om barnehagens mulighet til å kreve inn penger til spesielle aktiviteter og turer.

Gjelder

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}