Avklaring om praktisering av skjerpet pedagognorm

Kunnskapsdepartementet har kommet med en avklaring om praktiseringen av skjerpet pedagognorm.

KD redegjør for ny pedagognorm som trer i kraft 1. august 2018

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}