Den virtuelle matematikkskolen (DVM)

Den virtuelle matematikkskolen er et opplæringstilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. Undervisningen foregår på nett slik at man kan være elev uansett hvor man bor. Påmeldingen starter 1. april.

Påmelding

Påmelding i DVM-1T for skoleåret 2019-20 starter 1. april 2019.

Informasjon om påmelding finner du her.

Tilbudene i den virtuelle matematikkskolen

Tidligere var det tre tilbud i Den virtuelle matematikkskolen: DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T. Tilbudene DVM-U og DVM-Pluss blir siste gang gitt skoleåret 2018-19. Fra skoleåret 2019-20 tilbyr vi fortsatt DVM-1T.

 Hva vil det si å være DVM-1T-elev?

  • Eleven tar faget Matematikk 1T på videregående samtidig som han eller hun fullfører ungdomsskolen
  • I det virtuelle klasserommet er det elever fra ulike skoler, men de har alle behov for større utfordringer i matematikk
  • DVM-1T bygger på omvendt undervisning. Elevene går først gjennom fagstoff hjemme i form av videoer, animasjoner, tekst og oppgaver. De sender tilbakemelding til læreren, som tilpasser undervisningen i det virtuelle klasserommet etter elevenes behov.

Egenandel

DVM-1T er gratis for elevene, men vi gjør oppmerksom på at det fra skoleåret 2019-20 er en egenandel på 1500 kroner per elev som deltar. Egenandelen dekkes av elevens ungdomsskole/kommune. For skoleåret 2019-20 blir undervisningen i DVM-1T gitt av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold. Det er disse nettskolene som vil kreve inn egenandelen, og den går til å dekke utgifter tilbyderne har i forbindelse med undervisningen.

Udir etablerer et nettsted for nettbasert undervisning, digilær.no. Her vil du også finne DVM-1T fra høsten 2019. I forbindelse med overgangen til det nye nettstedet kan det bli tekniske og juridiske endringer. Vi holder deg oppdatert.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!