Psykologi 2 (SAM3038)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig eller muntlig Skriftlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2011

Siste eksamen: Høst 2023

Først undervist: Høst 2009

Sist undervist: Vår 2022

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

Første sentralt gitte skriftlig eksamen i SAM3038 Psykologi 2 er våren 2011. Elever som har Psykologi 2 skoleåret 2009/2010 kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen i dette tilfelle vil altså erstatte en skriftlig eksamen slik det er beskrevet i Udir-1-2009 Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet: http://udir.no/Rundskriv/Rundskriv-2009/Udir-1-2009-Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Psykologi 2
Nynorsk Psykologi 2
Nordsamisk Psykologiija 2
Engelsk Psychology 2
Fagkode:

SAM3038 (gjeldende)

Erstattes av fag
SAM3073 - Psykologi 2

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!