Fysikk 2, muntlig-praktisk (REA3006)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig eller muntlig-praktisk Skriftlig og muntlig-praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig-praktisk Muntlig-praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei Nei

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Høst 2023

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2022

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Fysikk 2, muntlig-praktisk
Nynorsk Fysikk 2, munnleg-praktisk
Nordsamisk Fysihkka 2, njálmmálaš- geavatlaš
Engelsk Physics 2, oral-practical

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!