Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig (NOR1233)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Hovedmål + ev. sidemål + ev. muntlig Hov.mål+Sid.mål sk+muntl
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig Muntlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2012

Siste eksamen: Høst 2023

Først undervist: Høst 2011

Sist undervist: Vår 2022

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt

Merknader

Fagkoden benyttes første gang ved eksamen V 2012. Ved eksamen H 2011 benyttes tidligere brukte fagkode, dvs samme kode som for Vg3 i studieforb. utdanningsprogram.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig
Nynorsk Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, munnleg
Nordsamisk Dárogiella njálmmálaš
Engelsk Norwegian, oral
Fagkode:

NOR1233 (gjeldende)

Erstattes av fag
NOR1272 - Norsk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, muntlig

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i norsk (NOR1-05)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!