Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (NOR1216)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2009

Siste eksamen: Høst 2022

Først undervist: Høst 2008

Sist undervist: Vår 2021

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 45 timer
Påført vitnemål 90 timer

Merknader

For elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk, kombinert med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål. Endret tittel for å vise hvem planen gjelder for og speile at det fra høsten 2013 kun gis en standpunktkarakter i norsk for yrkesfag.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Nynorsk Norsk for elevar med samisk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram
Nordsamisk Dárogiella čálalaš
Engelsk Norwegian, written

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!