Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram (NAT1002)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Muntlig-praktisk Muntlig-praktisk
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Muntlig-praktisk Muntlig-praktisk
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2007

Siste eksamen: Høst 2021

Først undervist: Høst 2006

Sist undervist: Vår 2020

Eksamen blir utarbeidet lokalt Eksamen blir sensurert lokalt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Merknader

Høsten 2013 skal privatister opp til én eksamen som består av en skriftlig del og en muntlig del med praktisk innslag. Fra våren 2014 har elever og privatister lik eksamensordning.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
Nynorsk Naturfag, Vg1 studieførebuande utdanningsprogram
Nordsamisk Luonddufágat
Engelsk Natural science
Fagkode:

NAT1002 (gjeldende)

Erstattes av fag
NAT1007 - Naturfag Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i naturfag (NAT1-02)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!