Nederlandsk I+II (FSP5987)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2013

Først undervist: Høst 2012

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 365 timer

Merknader

Det er ingen ordinær privatistordning i fremmedspråk I+II. Ordningen er kun for elever som har en standpunktkarakter i I+II og som ønsker å forbedre karakterene.

Fagets navn på ulike språk
Bokmål Nederlandsk I+II
Nynorsk Nederlandsk I+II
Nordsamisk Nederlánddagiella I+II
Engelsk Dutch I+II
Fagkode:

FSP5987 (gjeldende)

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i fremmedspråk

FSP1-01

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!