Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram (ENG1003)

Eksamen og vurdering For elever For privatister
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Trekkfag Obligatorisk
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Skriftlig og/eller muntlig Skriftlig og muntlig
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Skriftlig Skriftlig
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Ja Nei

Første eksamen: Vår 2008

Siste eksamen: Vår 2023

Først undervist: Høst 2007

Sist undervist: Vår 2021

Eksamen blir utarbeidet sentralt Eksamen blir sensurert sentralt
Omfang
Årstimer 56 timer
Påført vitnemål 140 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
Nynorsk Engelsk, Vg2 yrkesfaglege utdanningsprogram
Nordsamisk Eŋgelasgiella
Engelsk English
Fagkode:

ENG1003 (gjeldende)

Erstattes av fag
ENG1009 - Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!