Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram (ENG1001)

Utgått
Eksamen og vurdering For elever
Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen Ingen eksamen
Eksamensordning Angir de mulige eksamensordningene for faget slik det er beskrevet i læreplanen Ingen eksamen
Eksamensform på vitnemål Angir eksamensformen for denne fagkoden Ingen eksamen
Standpunkt Angir om det skal settes standpunktkarakter for fagkoden Nei

Først undervist: Høst 2006

Sist undervist: Vår 2020

Omfang
Årstimer 84 timer
Påført vitnemål 84 timer
Fagets navn på ulike språk
Bokmål Engelsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningprogram
Nynorsk Engelsk, Vg1 yrkesfaglege utdanningprogram
Nordsamisk Eŋgelasgiella
Engelsk English
Fagkode:

ENG1001 (utgått)

Erstattes av fag
ENG1009 - Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram

Gjeldende læreplan for faget

Læreplan i engelsk (ENG1-03)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!