Forgyllerfaget

Programområdekode: DHFGY3----

Varighet: 3 År:

Tilhører utdanningsprogram Design og håndverk

Årstimer
Programområdets navn på ulike språk
BokmålForgyllerfaget
NynorskForgyllarfaget
DavvisámegiellaGolleheaddjifága
EnglishGilding